Αγγελία Εργασίας για Μόνιμη Θέση

Αγγελία Εργασίας για Μόνιμη Θέση

Αγγελία Εργασίας για Μόνιμη Θέση
Εκπρόσωπος - Γραμματέας Πωλήσεων (Κωδ. Αγγ. ΥΠΝ1)
Η εταιρία Alexander επιθυμεί την περαιτέρω στελέχωση του τμήματος πωλήσεων.

Περιγραφή εργασίας:
• Παραγγελιοληψία
• Καταχώριση Παραγγελιών και έλεγχος εξέλιξης τους
• Παρακολούθηση πελατολογίου 
• Παρακολούθηση υπολοίπων πελάτων
**Απαραίτητα Προσόντα
• Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ/Ιδιωτικής Σχολής
• Καλή Γνώση Η/Υ
• Ευελιξία Ωραρίου
• Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
• Ηλικία, από 22 μέχρι και 45 ετών
• Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίου
• Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης, εργατικότητα, συνέπεια, επαγγελματισμό
• Ικανότητα προώθησης, ανάπτυξης πωλήσεων και επίτευξης στόχων.
• Προϋπηρεσία στις πωλήσεις ή σε θέση λογιστηρίου επιθυμητή
**Παρέχονται
• Μισθός και ασφάλιση
• Μόνιμη Απασχόληση
• Bonus στόχου
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραδώσουν μέχρι τις 30 Ιουλίου 2017 βιογραφικό ώστε να περάσουν από προσωπική συνέντευξη και να γίνει άμεσα η πρόσληψή τους. Κατάθεση βιογραφικών αυστηρά 10.00 πμ-13.00 μ.μ στην έδρα της εταιρίας, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο email hr@aqf.gr, και στις 2 περιπτώσεις επιβάλλεται φωτογραφία υποψηφίου.
Στο βιογραφικό να αναγράφεται ο Κωδικός της αγγελίας ΥΠΝ1.

Πληροφορίες 
Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού 23310-23774 κα. Μαρκογιαννάκη

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ