Επίτιμος... Βεροιώτης ανακηρύσσεται ο Θάνος Μικρούτσικος

Επίτιμος... Βεροιώτης ανακηρύσσεται ο Θάνος Μικρούτσικος

Την ανακήρυξη του Θάνου Μικρούτσικου ως επίτιμου δημότη Βέροιας, τόσο για την γενικότερη προσφορά του στον πολιτισμό όσο και για τη συμβολή του, ως Υπουργός Πολιτισμού τότε, στην ένταξη της πόλης μας στο Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων, αποφάσισε ο δήμος Βέροιας. Το θέμα θα συζητηθεί στο προσεχές δημοτικό συμβούλιο, όπου και θα αποφασιστεί από το Σώμα η ανακήρυξη ή μη του Έλληνα μουσουργού ως επίτιμου... Βεροιώτη. Όπως αναφέρει το εισηγητικό:

 

Ο Θάνος Μικρούτσικος ως Υπουργός πολιτισμού στήριξε με θέρμη την πρόταση της Βέροιας, για την ένταξη της στο Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων (ΕΠΔΠ). Από την πρώτη στιγμή διείδε την αρτιότητα και την προοπτική της πρότασης, πίστεψε ότι αυτή μπορεί να γίνει πραγματικότητα και να λειτουργήσει προς όφελος της περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής που ο ίδιος τόσο ένθερμα πίστευε και υπηρέτησε. Σημειώνεται ότι μέχρι τότε ο Θάνος Μικρούτσικος δεν είχε καμιά ιδιαίτερη σχέση με τη Βέροια και όμως αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή την πρόταση της Βέροιας. Αυτό από μόνο του δείχνει την «καθαρότητά» του και τον κάνει ξεχωριστό. 

Η Βέροια φιλοδοξούσε με την πρόταση της, να αποτελέσει ένα πόλο αναφοράς για τα πολιτιστικά δρώμενα της περιφέρειας. Ήδη η Βέροια είχε ένα διακριτό και πρωταγωνιστικό ρόλο στα πολιτιστικά δρώμενα της περιφέρειας, με την ετήσια συνάντηση των ΔΗΠΕΘΕ που η ΚΕΠΑ - τότε ΔΕΤΟΠΟΚΑ - καθιέρωσε από το 1992. Συνάντηση που έμελε να εξελιχθεί σε αιχμή του δόρατος για την ίδρυση στη Βέροια ενός κέντρου αναφοράς και στήριξης των περιφερειακών πολιτιστικών δράσεων, όπως ήταν το Κέντρο Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών και Επικοινωνίας ΟΤΑ (ΚΠΠΕ-ΟΤΑ). 

Έτσι ξεκίνησε η συνεργασία του με την πόλη μας που δεν περιορίστηκε στο υπηρεσιακό επίπεδο. Ο Θάνος έγινε φίλος της πόλης μας, μας αγάπησε, αγάπησε τους ανθρώπους της. Έτσι και εμείς δεν τον ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε ότι με βάση την ένταξη της Βέροιας το ΕΠΔΠ, χρηματοδοτήθηκε και η κατασκευή του Χώρου Τεχνών ένα έργο που συνδέθηκε με την ίδια την πόλη, ένα έργο που βοήθησε την πόλη μας να ενταχθεί στην πρωτοπορία των πολιτιστικών ενεργά πόλεων της περιφέρειας. 

Συνεπώς, θεωρούμε υποχρέωση μας να τιμήσουμε τον άνθρωπο που μας βοήθησε γιατί η Βέροια έχει ελάχιστη υποχρέωση να αναγνωρίζει αυτή τη συνεισφορά του.
 
Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται η ανακήρυξη του κ. Θάνου Μικρούτσικου σε επίτιμο δημότη του Δήμου Βέροιας για την πολυσχιδή προσφορά του στο χώρο του Πολιτισμού.

Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του». 

Β) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Τιμών και Διακρίσεων του Δήμου Βέροιας ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 317/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου: «Επίτιμοι Δημότες της πόλης ανακηρύσσονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ημεδαποί και αλλοδαποί, οι οποίοι προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στη Βέροια, διακεκριμένοι πολιτικοί, ιεράρχες, επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, του πολιτισμού και του αθλητισμού και καλλιτέχνες που με τα έργα ή τις πράξεις τους προσέφεραν υπηρεσίες στη Βέροια καθώς και διακριθέντες αλλοδαποί για τα φιλελληνικά τους αισθήματα».

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο: Να εγκρίνει ή μη την Ανακήρυξη του τ. Υπουργού Πολιτισμού, κ. Θάνου Μικρούτσικου, σε επίτιμο δημότη του Δήμου Βέροιας, για την πολυσχιδή προσφορά του στο χώρο του Πολιτισμού.
 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ