Τέλος από το δημόσιο οι κληρικοί , Νέος τρόπος διοίκησης εκκλησιαστικής περιουσίας !

Τέλος από το δημόσιο οι κληρικοί , Νέος τρόπος διοίκησης εκκλησιαστικής περιουσίας !

Σε συμφωνία κατέληξαν ο πρωθυπουργός και ο αρχιεπίσκοπος Ιερόνυμος για την ρύθμιση θεμάτων που αφορούσαν την σχέση Κράτους – Εκκλησίας τα οποία παρέμεναν ανοιχτά επι χρόνια .

 

Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός , μεταξύ άλλων συμφωνήθηκαν από κοινού τα εξής :

  1. Το Δημόσιο αναγνωρίζει ότι έως το έτος 1999 απέκτησε εκκλησιαστική περιουσία έναντι ανταλλάγματος κατώτερου της αξίας της . Αναγνωρίζεται επίσης ότι ανέλαβε την μισθοδοσία του κλήρου εν μέρει ως αντάλλαγμα για την εκκλησιαστική περιουσία που απέκτησε .

Οι κληρικοί δεν θα θεωρούνται στο εξής δημόσιοι υπάλληλοι

3.Το δημόσιο θα καταβάλλει ετησίως με τη μορφή επιδότησης ποσό αντίστοιχο με αυτό της μισθοδοσίας των κληρικών . Η επιδότηση θα καταβάλλεται σε ειδικό ταμείο της Εκκλησίας και η μισθοδοσία των κληρικών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη της Εκκλησίας υπο την εποπτεία αρμόδιων ελεγκτικών αρχών . Το ύψος της επιδότησης θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις μισθολογικές μεταβολές του Δημοσίου.

4.Αν αυξηθεί ο αριθμός των κληρικών η Πολιτεία δεν θα υποχρεούται να αυξήσει το ποσό της επιδότησης . 

5. Ιδρύεται ταμείο αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας .Το ταμείο αυτό θα διοικείται από πενταμελές συμβούλιο. Δύο μέλη του Ταμείου θα διορίζονται από την Εκκλησία της Ελλάδας, δύο μέλη από την Ελληνική Κυβέρνηση και ένα μέλος θα διορίζεται από κοινού . Το Ταμείο Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας θα αναλάβει τη διαχείριση και αξιοποίηση των από το 1952 έως σήμερα αμφισβητούμενων περιουσιών μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εκκλησίας της Ελλάδας όπως και κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εκκλησίας που εθελοντικά η ίδια θα θελήσει να παραχωρήσει στο εν λόγω Ταμείο προς αξιοποίηση .

Στόχος είναι να θέσουμε το πλαίσιο διευθέτησης και επίλυσης ιστορικών εκκρεμοτήτων και να ενισχύσουμε την αυτονομία της Ελλαδικής Εκκλησίας έναντι του Ελληνικού Κράτους,αναγνωρίζοντας την προσφορά και τον ιστορικό ρόλο κατά την γέννηση και την διαμόρφωση της ταυτότητάς του . Επίσης ο Αλέξης Τσίπρας διαβεβαίωσε τον Αρχιεπίσκοπο ότι οι αλλαγές και η επικείμενη Συνταγματική Μεταρρύθμιση που αφορούν στο Άρθρο 3 του Συντάγματος , έχουν στόχο να αναβαθμίσουν τον διακριτό ρόλο της Εκκλησίας ενισχύοντας την αυτονομία της .    

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ